logo

Masorti Česká republika

JSME OTEVŘENÁ KOMUNITA VÍTAJÍCÍ VŠECHNY NOVÉ ZÁJEMCE - ZAŽIJTE S NÁMI TRADICI V MODERNÍM POJETÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

HEBREJŠTINA

Rabín Hoffberg pořádá pravidelné hodiny hebrejského jazyka zaměřené na čtení ze siduru. Hlavním cílem těchto hodin je usnadnit zájemcům, kteří mají malou nebo žádnou předchozí znalost hebrejského jazyka, sledování každodenních, Šabatových a svátečních servisů.

ÚVOD DO JUDAISMU

Masorti Praha nabízí hodiny s Rabínem Hoffbergem všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základy židovské víry a identity. Skupinový kurz je pořádán pravidelně v průběhu roku. Naše hodiny jsou interaktivní a cílí na různorodé oblasti. Studujeme historii Judaismu od jeho základů až po vznik moderního státu Izrael, literaturu neodmyslitelně patřící k židovské kultuře, jakou je například TaNaCh, moderní filosofy, jakým byl  Hertzl, vše týkající se života v synagoze,  modlitby a požehnání. Velmi důležitým tématem je židovský způsob života zahrnující Šabat, Kašrut, etiku a životní cyklus člověka. Hodiny přibližují studentům vznik a vývoj židovského práva (halachy), rozdíly mezi jednotlivými proudy v judaismu, výzvy a úkoly součaného života Židů.

SERVISY

KABALAT ŠABAT

Každý páteční podvečer se naše komunita schází, aby přivítala Šabat zpěvem a modlitbou. Servis je navštěvován místními a návštěvníky. Všechny věkové skupiny vítány!

SVÁTKY

Jsme egalitariánská a inkluzivní komunita, která se schází k oslavě židovských svátku, modlitbě a studiu. Při našich servisech používáme tradiční aškenázský sidur. Každý je zván k účasti, vedení servisu a čtení z Tóry. Tradiční jsou i chanuková setkání s latkes a purimová párty, večeře na Tu b’Švat a každoroční noční studium Tikkun Leyl Shavuot. Každý zajemce je vítán!

RABÍN

Ron Hoffberg

Naším Rabínem je Ron Hoffberg, který pracuje v Praze od roku 2001. Získal vzdělání na Jewish Theological Seminary v New Yorku. Než přišel do České republiky, působil v Masorti komunitě v Tuckhoe v New Yorku (po dobu dvou let) a v Canfordské Masorti komunitě v New Jersey (20 let). Po dobu dvaceti let zastával pozici vedoucího na Conversion Institut of Rabbinical Assemly v Severním New Jersey. Vedle jeho činností v Masorti Praha učí rabín Hoffberg historii v programu CIEE na Karlově univerzitě v Praze.

Máte-li zájem o více informací

PODPOROVÁNO

PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE