When:
September 2, 2022 @ 7:26 pm – 7:26 pm
2022-09-02T19:26:00+02:00
2022-09-02T19:26:00+02:00
Where:
Prague

Parashat Shoftim