When:
September 24, 2021 @ 6:37 pm – 6:37 pm
2021-09-24T18:37:00+02:00
2021-09-24T18:37:00+02:00
Where:
Prague

Parashat Sukkot Shabbat Chol ha-Moed